Rock n’ Roll
Uncategorised

Rock n’ Roll

På 1950-talet kom rock att börja dominera med Elvis i spetsen. Rock n’ Roll var dock inte enbart Elvis förtjänst utan musikstilen fanns innan men hade inte tidigare haft samma genomslagskraft. I en tid då ungdomskulturen började att växa var rock ett välkommet inslag. Det förenade ungdomar och fick dem att skilja ut sig från vuxenvärlden. Under den här tiden började unga att benämnas tonåringar och med det kom också en revolt. Med Elvis höftrullningar och bad boy image kunde det inte bli mer perfekt. Unga killar gjorde allt för att efterlikna sin idol och flickor drömde om att gifta sig med den unge mannen med den mörka kalufsen.

Vilda fester och stora rubriker

Rock har kommit att utvecklas sedan 1950-talet och på 1960-talet kom ett antal förgreningar till den tidigare rocken. Rock som soft rock och psykadelisk rock med Jimi Hendrix blev omåttligt populärt och i en tid med anti war budskap tog rockstjärnorna fasta på det och förenade sina fans. Den här sortens rock följde med in på 1970-talet även om ytterligare förgreningar och stjärnor tillkom och den riktiga bad boy imagen hos rockstjärnorna förstärktes. Det hörde inte till ovanligheterna med vilda fester och stora rubriker om olika eskapader.

Din dröm kanske inte är att bli rockstjärna och skapa rubriker utan att ta en executive mba i ledarskap men likväl bli en inspirerande motivationskälla för människor? I så fall är en ledarskapsutbildning perfekt för att förverkliga dina drömmar.

Glam Rock

På 1980-talet gjorde en ny typ av rock entré som benämns glam rock. Med ett speciellt sound, utstyrsel och obligatorisk s.k pudelfrilla kom rock återigen att få unga människor att söka sig till den. Om det tidigare varit rubriker som chockade föräldrar var det ingenting jämfört med vad 80-talets rockstjärnor skapade. På bästa sändningstid i svensk television diskuterades, chockat och upprört, om artister som sades influera till ett mycket osunt leverne med alkohol och droger. Det fördes även på tal i artiklar om de nya “djävulsdyrkarna” som påverkade deras barn på ett oroväckande sätt. I sann svensk anda för den tiden la många sin tilltro till att Gud skulle föra dem, i deras tycke förtappade, på rätt väg.

90-talet kom och så också grunge rock. Nirvana gjorde stor succé med sångaren Kurt Cobain och rock förhöll sig stark och hade en stor fanskara.

En av de mest lyssnade musikstilarna

I dag har rock väldigt många inriktningar och förgreningar. Nya sound har tillkommit med åren och även olika typer av metal, som death metal eller trash metal räknas in i rock, långt bort från det sound som Elvis gjorde entré med på 1950-talet. Fanskaran har växt och rock är i dag en av de mest lyssnade musikstilarna med sina många olika variationer i musiken.