Musik som förhöjer eller förändrar
Svensk musik

Musik som förhöjer eller förändrar

I följande text hittar du exempel på situationer när musiken spelar en extra viktig roll. Antingen när den fungerar som en stämningshöjare eller när den förändrar stämningen på ett eller annat sätt.

Exempel på musik som förändrar stämningen

Musik har ofta använts som en form av underhållning och som ett uttryck för den som utövar. Men, musik som konstform kan påverka och förändra mycket mer hos människor än så. Musik har en förmåga att påverka människors innersta som många andra konstformer distanserar sig delvis ifrån.

Ett tydligt exempel på hur musik kan användas för att förhöja en stämning är när det spelas festlig musik vid ett festligt tillfälle. När den som är ansvarig för musiken på festen lyckas slå på den där låten som alla vill dansa till eller den som alla sjunger med i. Det är ett bra sätt att lyckas med sin fest och få nöjda gäster.

Ett annat exempel på när musiken fyller en viktig funktion är under en lova begravning, musiken kan både lyfta stämningen, få dig att fundera på något annat samt låta dig vila i det som sker. Samtidigt som musiken också kan ge tröst och en form av trygghet.

Det är vetenskapligt bevisat att musik kan förändra och förhöja din sinnesstämning. Musiken kan också väcka minnen och ta dig tillbaka till platser som du kanske glömt. Det gäller framför allt musik som du har en speciell koppling till.

När musiken uteblir i ett sammanhang där den vanligtvis förekommer blir nog de flesta förvånade. Samtidigt så kan också tystnad skapa en typ av koncentration. Men, stämningen blev inte riktigt den samma utan musiken.

Skillnaden mellan inspelad musik och musik som framförs live

Det råder ingen tvekan om att det finns en skillnad mellan hur de flesta upplever inspelad musik och hur de upplever musik som framförs live. Oavsett om du har en favoritartist vars konserter du alltid går på eller om du har deltagit i något gratis evenemang så har du säkert upplevt skillnaden mellan olika sätt att ta till sig musik på.

Musik som framförs live har en tendens att skapa en hel atmosfär, något som kan åstadkommas med hjälp av inspelad musik också. Samtidigt så finns det något tydligt levande över just musik som framförs live. Det skulle kunna bero på att det finns en nerv i framförandet eller insikten att det faktiskt kan gå fel eller hända saker.

Å andra sidan kan andra åhörare, teknik som strular eller artisternas dagsform också påverka din musikupplevelse negativt. På det sättet är det inte alls säkert att ett liveframförande är bättre än en inspelad version av samma konsert. Det beror också på din egen dagsform, du kanske är hungrig under hela konserten och enbart kan fokusera på det. Medan du kan lyssna på den inspelade musiken när som helst.