Uncategorised

Rock n’ Roll

På 1950-talet kom rock att börja dominera med Elvis i spetsen. Rock n’ Roll var dock inte enbart Elvis förtjänst utan musikstilen fanns innan men hade inte tidigare haft samma genomslagskraft. I en tid då ungdomskulturen började att växa var rock ett välkommet inslag. Det förenade ungdomar och fick dem att skilja ut sig frånContinue Reading “Rock n’ Roll”